Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář ke stažení zde

Spotřebitel má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Podnikatel může odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.
Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“, společně se zbožím, které vrací.

Zboží přineste nebo zašlete jako doporučený balík (ne jako dobírku) na adresu prodejny:

Fishing Invest s.r.o.
Na Kapli 1622
763 61, Napajedla


V případě nejasností nás kontaktujte na:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
nebo telefonu
800 400 110


Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.
Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.


Vrácení peněžních prostředků

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky. Vrátil-li spotřebitel zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Bude-li umožněno podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Bude-li umožněno podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na
vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

 

 
Vyhledat produkt

Virtuální prohlídka prodejny

Virtuální prohlídka    Carp Time - Prezentace Fishing invest

Novinky
3 990 Kč


259 Kč


1 899 Kč


1 169 Kč


1 990 Kč


4 680 Kč


599 Kč


2 890 Kč


1 690 Kč


15 Kč


1 169 Kč


442 Kč


538 Kč


259 Kč


5 850 Kč


2 860 Kč


259 Kč


950 Kč


3 640 Kč


1 690 Kč


4 680 Kč


189 Kč


1 169 Kč


3 990 Kč


259 Kč


1 040 Kč


5 850 Kč


259 Kč


259 Kč


570 Kč


169 Kč


119 Kč


1 690 Kč


599 Kč


599 Kč


599 Kč


1 690 Kč


599 Kč


259 Kč


1 990 Kč


950 Kč


155 Kč


259 Kč


979 Kč


1 092 Kč


2 790 Kč


2 340 Kč


1 250 Kč


4 030 Kč


599 Kč


3 770 Kč


470 Kč


950 Kč


2 790 Kč


538 Kč


1 898 Kč


1 690 Kč


4 680 Kč


259 Kč


2 340 Kč


2 080 Kč


2 496 Kč


2 890 Kč


599 Kč


1 690 Kč


1 169 Kč


4 680 Kč


1 169 Kč


599 Kč


4 030 Kč


569 Kč


2 890 Kč


259 Kč


5 850 Kč


470 Kč


3 120 Kč


2 790 Kč


4 680 Kč


1 169 Kč


459 Kč


1 169 Kč


2 600 Kč


5 850 Kč


169 Kč


1 990 Kč


1 872 Kč


189 Kč


1 169 Kč


286 Kč


630 Kč


259 Kč


950 Kč


4 680 Kč


4 030 Kč


4 680 Kč


364 Kč


950 Kč


169 Kč


470 Kč


4 680 Kč


119 Kč


1 169 Kč


949 Kč


599 Kč


1 169 Kč


538 Kč


1 169 Kč


1 250 Kč


119 Kč


849 Kč


2 890 Kč


3 990 Kč


24 Kč


780 Kč


699 Kč


419 Kč


82 Kč


169 Kč


2 790 Kč


1 898 Kč


910 Kč


650 Kč


105 Kč


538 Kč


599 Kč


259 Kč


2 890 Kč


599 Kč


5 850 Kč


3 990 Kč


1 690 Kč


599 Kč


470 Kč


1 092 Kč


Produkty
Košík
[x]
Váš košík je prázdný

Zvolte měnu

Spolehlivá firma 2017

Essox

Essox

Doporučujeme
645 Kč

4 499 Kč

2 379 Kč

619 Kč

16 500 Kč

3 510 Kč

5 169 Kč

7 145 Kč

1 701 Kč

19 300 Kč

719 Kč

2 605 Kč

1 255 Kč

6 180 Kč

339 Kč

1 889 Kč

439 Kč

605 Kč

3 029 Kč

324 Kč

2 109 Kč

2 155 Kč

59 Kč

10 395 Kč

315 Kč

5 899 Kč

139 Kč

3 285 Kč

48 590 Kč

15 630 Kč

41 Kč

1 090 Kč

13 329 Kč

279 Kč

1 299 Kč

5 720 Kč

9 225 Kč

919 Kč

8 640 Kč

409 Kč

3 775 Kč

949 Kč

790 Kč

255 Kč

649 Kč

549 Kč

11 550 Kč

435 Kč

1 599 Kč

2 565 Kč

235 Kč

435 Kč

2 290 Kč

589 Kč

365 Kč

Kontakt

Fishing Invest s.r.o. 
Kaprařská speciálka
Na Kapli 1622 
Napajedla 763 61 
Tel. 602 722 055 
IČ: 27726975
obchod@fishinginvest.cz

Zasílání novinek na email
Email
facebook
Prodávané značky