Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář ke stažení zde

Spotřebitel má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Podnikatel může odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.
Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“, společně se zbožím, které vrací.

Zboží přineste nebo zašlete jako doporučený balík (ne jako dobírku) na adresu prodejny:

Fishing Invest s.r.o.
Na Kapli 1622
763 61, Napajedla


V případě nejasností nás kontaktujte na:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
nebo telefonu
800 400 110


Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.
Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.


Vrácení peněžních prostředků

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky. Vrátil-li spotřebitel zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Bude-li umožněno podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Bude-li umožněno podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na
vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

 

 
Vyhledat produkt

Virtuální prohlídka prodejny

Virtuální prohlídka    Carp Time - Prezentace Fishing invest

Novinky
1 099 Kč


1 195 Kč


439 Kč


1 170 Kč


310 Kč


650 Kč


759 Kč


309 Kč


129 Kč


755 Kč


809 Kč


809 Kč


310 Kč


650 Kč


755 Kč


179 Kč


299 Kč


755 Kč


890 Kč


130 Kč


890 Kč


130 Kč


285 Kč


309 Kč


310 Kč


130 Kč


439 Kč


2 079 Kč


140 Kč


1 419 Kč


285 Kč


1 039 Kč


519 Kč


130 Kč


160 Kč


1 195 Kč


755 Kč


1 170 Kč


519 Kč


439 Kč


1 170 Kč


310 Kč


755 Kč


569 Kč


90 Kč


1 039 Kč


1 195 Kč


1 039 Kč


849 Kč


519 Kč


449 Kč


1 239 Kč


2 079 Kč


569 Kč


650 Kč


1 099 Kč


650 Kč


890 Kč


569 Kč


669 Kč


310 Kč


849 Kč


1 969 Kč


890 Kč


375 Kč


310 Kč


129 Kč


310 Kč


650 Kč


310 Kč


419 Kč


310 Kč


809 Kč


309 Kč


130 Kč


16 990 Kč


1 170 Kč


569 Kč


650 Kč


129 Kč


459 Kč


129 Kč


1 039 Kč


310 Kč


780 Kč


780 Kč


259 Kč


1 699 Kč


90 Kč


1 499 Kč


375 Kč


310 Kč


299 Kč


1 170 Kč


650 Kč


310 Kč


890 Kč


650 Kč


229 Kč


310 Kč


809 Kč


310 Kč


890 Kč


309 Kč


285 Kč


140 Kč


285 Kč


1 170 Kč


569 Kč


130 Kč


149 Kč


310 Kč


310 Kč


809 Kč


1 319 Kč


890 Kč


849 Kč


849 Kč


140 Kč


650 Kč


1 170 Kč


1 195 Kč


160 Kč


1 170 Kč


1 170 Kč


310 Kč


890 Kč


650 Kč


2 379 Kč


849 Kč


229 Kč


2 079 Kč


285 Kč


1 195 Kč


450 Kč


569 Kč


890 Kč


155 Kč


130 Kč


1 170 Kč


519 Kč


809 Kč


130 Kč


2 079 Kč


1 170 Kč


1 195 Kč


450 Kč


425 Kč


569 Kč


16 990 Kč


155 Kč


310 Kč


1 195 Kč


299 Kč


780 Kč


310 Kč


650 Kč


780 Kč


2 070 Kč


1 039 Kč


650 Kč


90 Kč


780 Kč


309 Kč


1 170 Kč


90 Kč


130 Kč


780 Kč


309 Kč


890 Kč


116 Kč


1 195 Kč


869 Kč


1 195 Kč


390 Kč


419 Kč


349 Kč


2 079 Kč


945 Kč


390 Kč


1 195 Kč


549 Kč


945 Kč


890 Kč


129 Kč


515 Kč


515 Kč


1 039 Kč


519 Kč


310 Kč


1 195 Kč


890 Kč


130 Kč


519 Kč


310 Kč


Košík
[x]
Váš košík je prázdný

Zvolte měnu

Spolehlivá firma 2017

Essox

Essox

Doporučujeme
324 Kč

979 Kč

18 390 Kč

6 180 Kč

2 605 Kč

2 109 Kč

2 565 Kč

435 Kč

1 255 Kč

949 Kč

11 550 Kč

409 Kč

9 225 Kč

719 Kč

1 369 Kč

14 390 Kč

3 285 Kč

9 845 Kč

415 Kč

339 Kč

1 599 Kč

8 640 Kč

589 Kč

649 Kč

435 Kč

299 Kč

41 Kč

3 029 Kč

269 Kč

2 379 Kč

5 169 Kč

59 Kč

139 Kč

535 Kč

255 Kč

235 Kč

Kontakt

Fishing Invest s.r.o. 
Kaprařská speciálka
Na Kapli 1622 
Napajedla 763 61 
Tel. 602 722 055 
IČ: 27726975
obchod@fishinginvest.cz

Zasílání novinek na email
Email
facebook
Prodávané značky